AI Act: Van uitdaging naar kans

Met Europese wetgeving zoals de AI Act die de Europese Unie momenteel aan het ontwikkelen is, gaat de EU een eigen weg in en zet zich in zekere mate af tegen andere regio’s door streng te reguleren en de menselijke kant van AI een belangrijke rol te geven. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe wetten ondernemers en organisaties niet in de weg komen te staan, maar juist kansen biedt? In deze sessie, georganiseerd door de werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC, identificeren we antwoorden waarbij bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoorde toepassingen van AI ontwikkelen en kunnen uitproberen. In deze communities vindt het praktijkleren plaats over de grenzen van verschillende vakgebieden, organisaties of projecten op basis van een gemeenschappelijke focus.  

Na een inleiding over de AI act nodigen we meerdere sprekers uit in het panel om dit thema te belichten. Zij hebben diverse achtergronden als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Tijdens de sessie vragen wij ook om uw mening. Stefan Leijnen, Nathali Helberger, Lisa Vermeer en Jos van der Wijst zullen aanwezig zijn als sprekers. 

 

Drie redenen om naar deze sessie te gaan op het ECP Jaarfestival