25 jaar IPv6. Zijn we er al?

IPv6 is de laatste versie van het Internet Protocol, dat ervoor zorgt dat alle apparaten die met het internet zijn verbonden, ook bereikbaar zijn. In juli 1998 werd IPv6 een conceptstandaard voor de IETF. Sindsdien neemt het gebruik van IPv6 wereldwijd langzaam, maar gestaag toe. Toch wordt de standaard 25 jaar later nog niet overal gebruikt.

Volgens cijfers van APNIC Labs, is de adoptie van IPv6 wereldwijd op dit moment 36%. De adoptie in Nederland is 47%, boven het wereldwijde gemiddelde. In West-Europa is de adoptie gemiddeld 61%. Nederland doet het dus zeker niet slecht, maar loopt ook zeker niet voorop in Europa.

Willen we als Nederland tot de digitale koplopers blijven behoren, dan zullen we in beweging moeten komen. Onder voorzitterschap van Gerben Klein Baltink (Platform Internetstandaarden) en aan de hand van een aantal pittige stellingen gaan belanghebbenden hierover met elkaar in gesprek.

Deze learning table wordt georganiseerd door het Platform Internetstandaarden, de organisatie achter Internet.nl. Deelname is op uitnodiging.