Publiek-private samenwerking online content moderatie

De PPS Online Content Moderatie heeft als hoofddoelstelling een helder systeem te creëren voor de evaluatie van online inhoud en, indien noodzakelijk, de ontoegankelijkheid of verwijdering van illegale content te bewerkstelligen. Dit initiatief is gericht op het versterken van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en fundamentele grondrechten van burgers, terwijl de cruciale waarde van vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd. In dit streven faciliteert de PPS voortdurende dialogen tussen intermediaire diensten, hostingproviders, online platformen en overheidsinstanties om gezamenlijke uitdagingen met betrekking tot de moderatie van online content aan te pakken, waarbij elke betrokken partij een stem heeft.