Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Verduurzamen kan niet zonder digitalisering en digitalisering zelf moet ook duurzaam zijn! De transitie naar een duurzame samen­leving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. Het vergt een integrale aanpak om te komen tot een weer­bare en veer­krachtige digitale economie.

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is in het leven geroepen om de belangrijkste knel­punten rondom duur­zame digitalisering weg te nemen. Het is een publiek- private samen­werking tussen overheid, bedrijfs­leven, onderwijs- en onderzoeks­instellingen en maatschappelijke organisaties.