02-04-2021

Een Juridisch-Ethisch Kader voor Quantumtechnologie

Nederland moet zich voorbereiden op de toepassing van quantumtechnologie, zegt jurist en Stanford Law School Fellow Mauritz Kop. Op het gebied van regulering, intellectueel eigendom en ethiek is er nog veel werk aan de winkel.

Regulering van transformatieve technologie is een dynamisch, cyclisch proces dat de levensduur van de technologie en de toepassing volgt. Het vraagt om een flexibel wetgevend systeem dat zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en maatschappelijke behoeften.

Een belangrijk onderdeel van het synchroniseren van onze normen, waarden, standaarden en principes met quantumtechnologie is het creëren van bewustwording van de ethische, juridische en sociale aspecten ervan. De architectuur van systemen die zijn uitgerust met quantumtechnologie moet waarden vertegenwoordigen die wij als samenleving belangrijk vinden.

Nederland heeft Internationale Voortrekkersrol

Nederland heeft een internationale voortrekkersrol waar het gaat om de ontwikkeling van quantumtechnologieën en de implementatie ervan in de maatschappij. Zo zijn er inmiddels verschillende vooruitstrevende Nederlandse initiatieven op het gebied van quantum gestart. Quantum Delta heeft – mede in samenwerking met de TU Delft – het Living Lab Quantum and Society opgericht, waar partijen in een quadrupel helix samenwerkingsverband ethische, juridische en maatschappelijke normen ontwikkelen ten behoeve van quantumtoepassingen en hun introductie in de samenleving. Daarnaast heeft NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) de Normcommissie Quantum Technologieën in het leven geroepen. De Normcommissie beoogt standaarden te maken, waaronder afspraken over terminologie en interoperabiliteit, voor vier toepassingsgebieden voor quantumtechnologie, te weten quantum communicatie, quantum computing, quantum simulatie en quantum metrologie.

Vooruitlopend op spectaculaire doorbraken in de toepassing van quantumtechnologie is de tijd nu rijp voor regeringen, onderzoeksinstellingen en de markt om regulatoire en intellectuele eigendomsstrategieën voor te bereiden die passen bij de power van de technologie.

Nederland moet zich voorbereiden op een kwantumtoekomst, want die komt eraan.

 

Mauritz Kop spreekt ook tijdens de ECP Deelnemersspecial Quantumtechnologie ontrafeld: hoe nu verder? op donderdag 22 april. Meld u nu aan voor dit webinar.

 

Twee academische publicaties van Mauritz over deze materie zijn te vinden op de websites van Stanford University en Yale University:

  1. https://law.stanford.edu/publications/regulating-transformative-technology-in-the-quantum-age-intellectual-property-standardization-sustainable-innovation/
  2. https://yjolt.org/blog/establishing-legal-ethical-framework-quantum-technology

Een toegankelijke Nederlandstalige column over de regulering van quantumtechnologie, inclusief een pleidooi voor standaardisering en certificering is gepubliceerd op platform VerderDenken.nl van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen: https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/we-nederland-voorbereiden-kwantumtoekomst/

Quantumtechnologie

Wereldwijd worden grote investeringen gedaan om quantum computing rijp te maken: zowel technisch, op het gebied van wiskunde en algoritmes als in domeinen (bijvoorbeeld biologie/chemie, pharmacie, financieel). Nederland beweegt z... + Meer over Quantumtechnologie