16-02-2021

Terugblik ECP op de Conferentie Nederland Digitaal 2021

Ruim 2000 bezoekers namen vorige week deel aan de driedaagse online Conferentie Nederland Digitaal. De jaarlijkse conferentie geeft een impuls aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie voor bedrijfsleven, wetenschap, overheden en maatschappelijke organisaties. ECP verzorgde een aantal sessies. Lees hier per sessie de terugblik. De sessies zijn tot april terug te kijken op de website van de Conferentie Nederland Digitaal.

Bouw en onderhoud van het nationale AI-ecosysteem voor een internationale koppositie

Tijdens de interactieve paneldiscussie ging de NL AIC op 8 februari in gesprek met ondernemers, wetenschappers en bestuurders over wat er al is bereikt, maar vooral ook, met inbreng van het publiek, op zoek naar wat er nog moet gebeuren voor een succesvol nationaal AI-ecosysteem. Vele aspecten kwamen aan de orde. De ervaring met de bouw van de coalitie in het eerste jaar van het bestaan (van niets tot een sterke samenwerking van vele honderden partijen), wat er wel en niet goed werkt en hoe dat kan worden verbeterd, hoe er verbinding wordt gemaakt met regionale ecosystemen en partijen, wat je centraal en decentraal aanpakt en hoe er optimaal wordt bijgedragen aan én geprofiteerd kan worden van een EU-aanpak. En vooral welk commitment er nodig is om dit door en voor alle partijen tot een duurzaam succes te maken. Kijk hier terug.

Data is de grondstof voor AI

Tijdens deze sessie voerden Marloes Pomp en David Langley op 10 februari het gesprek over de nationale en Europese ontwikkelingen, of er Europese alternatieven zijn voor de datagiganten uit de VS en wat de voordelen zijn van data delen voor bedrijven. Aansluitend kwamen tijdens de interactie met het publiek vragen aan bod over onder andere het eigenaarschap van data, het mogelijke winstmodel van een data broker en of we soms niet beter kunnen spreken over toegang tot data. Kijk hier terug.

Decentrale technologie in de praktijk

Peter Verkoulen van de Dutch Blockchain Coalition heeft samen met Hidde Terpoorten van HYFEN en Aljosja Beije van BlockLab Rotterdam een sessie gehouden rondom de usecases Pensioenen en Logistiek. Zij hebben de potentie van decentrale technologieën in de komende jaren belicht en de aandacht gevestigd op de recentelijk behaalde resultaten. Kijk hier terug.

Valorisatie met mkb voor corona

uNLock is een open-source, non-profit-applicatie die het mogelijk maakt om met 100% zekerheid een bewijs van coronatests, vaccinatie of immuniteit af te geven. Deze applicatie beschermt de privacy van de gebruikers en is gebaseerd op blockchaintechnologie. Peter Verkoulen sprak namens de Dutch Blockchain Coalition samen met Jeannine Peek, boegbeeld ICT en Olivier Rikken van Ledger Leopard over het op de markt brengen van de applicatie en de kracht van het mkb in de ontwikkeling. Kijk hier terug.

Toekomst van onze digitale identiteit

In vele sectoren en bij vele organisaties is het onderwerp digitale identiteit een hot topic. De digitale identiteit van Nederlandse burgers en de rol die de overheid daarin speelt is in bijna alle maatschappelijke sectoren relevant. Van de zorg tot het onderwijs. In deze sessie werd met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek gevoerd over de toekomst van onze digitale identiteit (Self-Sovereign Identity), de daarvoor benodigde infrastructuur, de afspraken en de rol van de overheid. Kijk hier terug.

Omscholing naar de ICT door opschaling van regionale initiatieven

Tijdens het webinar van HCA ICT stond het opschalingsplan voor regionale initiatieven centraal. Dit plan is in 2020 met publieke en private partners vormgegeven. Het doel van het opschalingsplan is om in vier jaar tijd 36.000 extra ICT professionals op te leiden voor de Nederlandse arbeidsmarkt en hier 12.000 bedrijven bij te betrekken. Louis Spaninks (CA-ICT) gaf inzicht in de data en cijfers van de ICT-arbeidsmarkt, -Lotte de Bruijn (directeur NL Digital en ambassadeur HCA ICT) gaf een toelichting op het opschalingsplan en Dominiek Veen vertelde als host kort over Katapult en zoomde in op twee regionale initiatieven: Make IT Work en de Cloud IT Academy. Kijk hier terug.

De video’s van twee regionale initiatieven Make IT Work en de Cloud IT Academy zijn terug te kijken via de nieuwe website van de HCA ICT. Wil je op de hoogte blijven van de HCA ICT? Abonneer je op de nieuwsbrief en volg HCA ICT via LinkedIn en Twitter.

Een veilig, open en vrij internet en het belang van internationale normen

Het internet is vervlochten in ons dagelijks leven en heeft zich ontwikkeld tot een vitale infrastructuur. Om de vitale infrastructuur te beschermen zijn 8 internationale normen ontwikkeld. Tijdens de sessie op 10 februari ging Olaf Kolkman (Internet Society) met Dennis Broeders (Universiteit Leiden), Carmen Gonsalves (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Marco Hogewoning (RIPE NCC) in gesprek over de nut en noodzaak van dergelijke normen en wat Nederland kan doen om de normen dichterbij te brengen. Kijk hier terug.

Vertrouwen in de cloud als basis van onze digitale samenleving en innovatie

Tijdens deze sessie overhandigde de Online Trust Coalitie de whitepaper ‘Vertrouwen in de cloud‘ aan Jos de Groot, directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.