20-09-2018

De toekomst van het internet: hoe behouden we het vrije open karakter?!

De balans tussen de stakeholders en hun issues in internet goverance is sinds 2005 alleen maar complexer is geworden, dit is de rode draad van het jaarlijkse NL IGF Event op 11 oktober aanstaande. Digitalisering biedt economische en maatschappelijke kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. In toenemende mate wordt het vrije en open karakter van het Internet bedreigd door statelijke en niet-statelijke actoren, zoals terroristen en cybercriminelen. Hierdoor kunnen economische en maatschappelijke belangen alsook de nationale veiligheid rechtstreeks geraakt worden. Dit vraagt van alle betrokken stakeholders inspanningen om onze publieke waarden, zoals privacy en online veiligheid, te beschermen. Overheden spelen de laatste jaren in toenemende mate een actievere rol.

Het NL IGF Event kent twee keynotes van formaat: Wolfgang Kleinwächter en hoogleraar Bibi van den Berg, een zestal workshops en een high level debat met o.a. Bits of Freedom, Microsoft, SIDN, AMS-IX, ISOC, de ministeries van EZK, J&V en BZ en politieke vertegenwoordigers buigen zich over de vragen bij wie welke verantwoordelijkheid ligt of hoort te liggen, of er een nieuw proces moet worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw? En zo ja, hoe dit dan vormgegeven zou moeten worden.

Het debat vormt de opmaat van de Nederlandse voorbereiding op het wereld Internet Goverance Forum, het open multistakeholder debat dat jaarlijks onder de vlag van de UN wordt georganiseerd en dat van 11-14 november plaats vindt in Parijs maar zal in 2019 hoog op de agenda blijven. Nederland host immers volgend jaar de Europese Dialoog over de toekomst van het Internet, EuroDIG, op 18-20 juni  in Den Haag. Meer over deze bijeenkomst en hoe u daar aan bij kunt dragen hoort u ook op 11 oktober tijdens het NL IGF Event.

Alle stakeholders hebben een stem in het debat! Wij ontmoeten u graag op 11 oktober in de middag in Bleyenberg, Den Haag.

Meer informatie en aanmelding voor het NL IGF Event vindt u hier