NL IGF Event

Digitalisering biedt economische en maatschappelijke kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. In toenemende mate wordt het vrije en open karakter van het Internet bedreigd door statelijke en niet-statelijke actoren, zoals terroristen en cybercriminelen. Hierdoor kunnen economische en maatschappelijke belangen alsook de nationale veiligheid rechtstreeks geraakt worden. Dit vraagt van alle betrokken stakeholders inspanningen om onze publieke waarden, zoals privacy en online veiligheid, te beschermen. Overheden spelen de laatste jaren in toenemende mate een actievere rol. Bij wie welke verantwoordelijkheid ligt en wie welke rol op zich neemt, is daarom niet altijd even duidelijk en roept de vraag op of – en zo ja hoe – een nieuw proces moet worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw. Kom en praat mee op het Nationale Internet Governance Forum, het NL IGF Event!

NL IGF Event Datum: Donderdag 11 oktober 2018 Tijd: 12:30–17:00 uur Locatie: Bleyenberg, Den Haag (Grote Markt 10)

  Dit event wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, SIDN en ECP. Het is een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders over de ontwikkeling van het internet en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn. Parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het mondiale Internet Governance Forum (IGF) in november dit jaar.

Plenaire sprekers:

Voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Aarhus en lid van de Global Commission for Stability in Cyberspace, Wolfgang Kleinwächter Lees meer. Hoogleraar Cybersecurity Governance Bibi van den Berg Lees meer.

Een plenair panel debat:

Over de betekenis van multistakeholder approach en het nieuwe framework waar overheden een veel actievere rol spelen dan jaren geleden. Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid? Moet er een nieuw proces worden vormgegeven om het Internet open, vrij en veilig te houden in de jaren 20 van deze eeuw? En zo ja, hoe moet dit dan vormgegeven worden? Met onder anderen:

  • Hans de Zwart, directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom
  • Jochem de Groot, directeur Corporate Affairs voor Microsoft Nederland
  • Peter van Burgel, CEO bij AMS-IX
  • Geert Moelker, Lid Managementteam Directie Digitale Economie i.o. EZK
  • Edo Haveman, Hoofd Publiek Beleid Nederland bij Facebook
  • Niels ten Oever, PHD UvA: Infrastructuur onderzoeker en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam
  • Moderatie: Lousewies van der Laan, Lid board of Directors ICANN

Workshops zoals:

  • EuroDIG komt naar Nederland in 2019, hoe moet Nederland zich presenteren?
  • Publiek private samenwerking bij het bestrijden van Kinderporno: wat kunnen we doen?
  • Hoe zorgen we SAMEN voor een sterk en op toekomst voorbereid internet?

Programma

Bekijk hier het Concept Programma NL IGF Event 2018

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het NL Event op 11 oktober via het online inschrijfformulier.

Achtergrond

De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en politiek: Wat is het belang van een open en vrij internet? En waar stellen we grenzen aan die vrijheid? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? En waar gaan die ten koste van de sociale veiligheid? Wat is de impact van sociale media? En waar verliest de waarheid het van ‘fake’ nieuws? Nieuwsgierig naar het NL IGF Event vorig jaar? Lees hier het verslag. De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het mondiale Internet Governance Forum (IGF) in november dit jaar. Dat is het mondiale multistakeholder overlegplatform onder VN-mandaat, waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance centraal staan.Het NL IGF bereidt de Nederlandse inbreng voor op de diverse IGF thema’s en draagt bij aan een goede inbedding van de IGF-resultaten in nationaal beleid. Zie ook www.nligf.nl