Internet Governance Forum (IGF)

Van 12-14 november 2018 vindt het dertiende Internet Governance Forum (IGF) plaats in Parijs, Frankrijk.

Stakeholders uit meer dan 130 landen zullen zich deze dagen buigen over uiteenlopende internet-issues. Van standaardisatie, veilig internet voor kinderen tot een open en vrij internet en privacy.

SHAPE YOUR DIGITAL FUTURE!

Internet Governance Forum Datum: 12-14 november 2018 Locatie: UNESCO Hoofdkwartier, Parijs, Frankrijk

OVER IGF

Het IGF biedt een platform aan alle stakeholdersgroepen zodat zij op gelijke voet met elkaar de discussie kunnen aangaan over het beleid in relatie tot het internet. Het IGF informeert en inspireert beleidsmakers in zowel de publieke als in de private sector. Er hoeft niets besloten te worden. Vier dagen lang draait het om het uitwisselen van informatie, het delen van kennis en goede voorbeelden waarbij het debat niet hoeft te worden geschuwd. Het IGF faciliteert een gemeenschappelijke verstandhouding over zowel het benutten van kansen die het internet biedt als ook de risico’s en uitdagingen die hierdoor ontstaan.

ROL ECP

ECP is een van de initiatiefnemers van de nationale equivalent van het IGF, het NL IGF. Het NL IGF wil een brug slaan tussen de Nederlandse visies en best practices rond internet governance en het jaarlijkse IGF. Daarnaast draagt het NL IGF bij aan de standpuntbepaling rond mondiale internetgerelateerde vraagstukken. Dit doet zij middels diverse activiteiten als bijeenkomsten, social media berichten en een website. Andere initiatiefnemers van het NL IGF zijn het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en SIDN. Meer informatie over de rol die ECP in dit project speelt leest u hier: https://ecp.nl/activiteiten/nationaal-internet-governance-forum/ Meer informatie over het project NL IGF en het Internet Governance Forum vindt u op nligf.nl.