Nederlands bewustzijn online veiligheid verbetert, maar nog niet voldoende

De aandacht en actiebereidheid bij Nederlandse bedrijven en consumenten voor digitale veiligheid neemt opnieuw iets toe. Dat blijkt uit Alert Online 2023, het jaarlijkse onderzoek naar cyberbewustzijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Volgens minister Micky Adriaansens (EZK) kunnen we echter niet achterover leunen. Meer alertheid en gerichte maatregelen vanuit ondernemers en consumenten met steun van de overheid, zijn noodzakelijk voor een veilige en sterke digitale economie.Net als in 2022 vindt driekwart van de Nederlanders hun eigen kennis over online risico’s als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. Maar nog altijd meer dan twee derde van de Nederlandse consumenten en 59% van de bedrijfsmedewerkers doet geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit. En één op de vijf kleine mkb’ers (was 25% in 2022) onderneemt nog altijd in het geheel geen acties om digitaal veilig te zijn.

Alert Online is tevens de naam van het partnernetwerk, opgericht op gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Tijdens de Europese cybersecuritymaand in oktober richt Alert Online zich op de digitale weerbaarheid en -veiligheid van bedrijven, overheden en consumenten in Nederland. Daarnaast beoogt Alert Online onder diverse doelgroepen de kennis over digitale veiligheid te vergroten en cyber veilig gedrag te stimuleren. Dit wordt gedaan door kennisoverdracht via veiliginternetten.nl, het Digital Trust Center en met een specifiek partnernetwerk van organisaties in Nederland.

Het volledige onderzoek Alert Online 2023 onder bijna 1.100 Nederlanders en meer dan 1.000 ICT-medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het ministerie van EZK is te lezen via deze link of door op de afbeelding hieronder te klikken.

Cybersecurity onderzoek Alert Online 2023