Vertrouwen in de cloud als basis voor onze digitale samenleving en innovatie - Conferentie Nederland Digitaal

Datum: 9 februari 2021

Deze sessie over Vertrouwen in de cloud als basis voor onze digitale samenleving en innovatie vond plaats op de Conferentie Nederland Digitaal 2021.

Betrouwbare clouddiensten zijn een randvoorwaarde voor ons dagelijks functioneren en voor onze digitale innovatie en daarmee maatschappelijk van belang. Het succes van de Nederlandse AI Coalitie, de Data Sharing Coalition en andere coalities is afhankelijk van het vertrouwen in een online ecosysteem en veiligheid van de online clouddiensten, waar de Online Trust Coalitie (OTC) zich op richt. Adoptie van clouddiensten wordt mede bepaald door het vertrouwen dat onder meer afnemers hebben dat de dienst voldoet aan beloften, gemaakte afspraken en wet- en regelgeving.

De OTC richt zich op zekerheden binnen ecosystemen die coalities vereisen. In haar whitepaper beschrijft de OTC een aantal cruciale acties die moeten bijdragen aan het aantonen van de betrouwbaarheid en veiligheid van clouddiensten en daarmee het vertrouwen in de clouddienstverlening moeten vergroten.

De Online Trust Coalitie brengt partijen samen waaronder online dienstverleners en afnemers, IT-auditors, toezichthouders en ministeries om vanuit een collectieve Nederlandse visie bij te dragen aan de implementatie van de EU Cloud Strategie en de Cybersecurity Act.
In deze sessie wordt toelichting gegeven op de uitdagingen en acties in het whitepaper en de tot nu toe bereikte resultaten binnen Nederland en Europa. Men hoort hoe zij aan de slag kunnen gaan met oplossingsrichtingen en men kan hierover in discussie met de panelleden.

Sprekers: Michiel Steltman, Jorg Voeten, Jos de Groot, Jan Matto, Martin Vliem, Kees Verhoeven

Hier vindt u het programma van de Conferentie Nederland Digitaal.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig
  • Online Trust Coalitie

    De Online Trust Coalitie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het voormalige publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust. Het Part... + Meer over Online Trust Coalitie