Slimme Zorg Estafette - Begeleidingsethiek & AI in de zorg

Voeg toe aan agenda 2021-02-17 09:30 2021-02-17 10:30 Europe/Paris Slimme Zorg Estafette - Begeleidingsethiek & AI in de zorg Slimme Zorg Estafette - Begeleidingsethiek & AI in de zorg

Datum: 17 februari 2021
Tijd: 09.30 uur – 10.30 uur
Vorm: Online

Met een sessie rond de Aanpak begeleidingsethiek en AI in de zorg doet ECP dit jaar mee aan de Slimme Zorg Estafette, de opvolger van de E-healthweek. In deze sessie laten we zien hoe de Aanpak begeleidingsethiek gebruikt is om met allerlei actoren van het LUMC, via effecten en waarden te zoeken naar handelingsopties rond ‘de Box’: een thuiszorgoplossing voor hartfalen van het LUMC.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden.

Begeleidingsethiek & AI in de zorg

Slimme technologieën doen hun intrede in de zorg. Deze maken het leven potentieel makkelijker voor alle betrokkenen. Het voeren van een goede dialoog met alle betrokken is noodzakelijk voor een effectieve en zinvolle invoer. De Aanpak begeleidingsethiek is een methode die is ontwikkeld om op een constructieve wijze een dialoog te organiseren. Er wordt gefocust op hoe ethische vragen omgezet kunnen worden in handelingsperspectief. Hierbij gaat het om de vormgeving van technologie, de inrichting van de zorgomgeving en wat verantwoord gebruik vraagt in termen van gedrag van mensen.

Het CAIRELab van het LUMC richt zich op de implementatie en waardebepaling van AI in de medische praktijk. Eén van de projecten is ‘De Box’, waarbij patiënten een box met verschillende meetapparatuur mee naar huis krijgen. Hiermee kunnen zij dagelijks allerlei zaken rond hun aandoening meten, veel vaker dan de paar keer per jaar dat zij voor controle in het ziekenhuis zijn. Al deze meetgegevens leveren heel veel gegevens op die door de zorgverleners van het LUMC beoordeeld moeten worden. Om de zorgverlener hierbij te helpen is er een slim algoritme ontwikkeld.

Het CAIRELab van het LUMC gebruikt de Aanpak begeleidingsethiek om samen met de patiënt, de zorgverlener, de arts, de huisarts en alle andere relevante betrokkenen goed te doordenken hoe dit op een ethische en wenselijke manier ingevoerd kan worden.

Gedurende deze sessie krijgt u in 45 minuten een inkijkje in zowel de implementatie van De Box als in de Aanpak Begeleidingsethiek.

Deze sessie is een samenwerking tussen CAIRELab van het LUMC en ECP | Platform voor de informatiesamenleving.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek
  • Aanpak begeleidingsethiek

    Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we o... + Meer over Aanpak begeleidingsethiek