Digitale weerbaarheid: de bestuurder in control

Op woensdag 1 november organiseert de Online Trust Coalitie de bijeenkomst “Digitale weerbaarheid: de bestuurder in control” in Den Haag. Onder begeleiding van Kees Verhoeven praten Irene Vettewinkel-Raymakers (voorzitter NOREA), Angeline van Dijk (Inspecteur-Generaal Rijksinspectie Digitale Infrastructuur), Martijn Lucassen (Adjunct-Directeur Digitale Economie bij EZK) en Peter Slager (Chief Information Officer CZ) u bij over het belang van digitale weerbaarheid in uw organisatie. U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom op het kantoor van VNO-NCW (Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag). De bijeenkomst zal rond 17:30 uur worden afgesloten met een netwerkborrel.

Waarom deze bijeenkomst?

De digitale weerbaarheid van uw organisatie wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van de bestuurder en commissaris. Hoe zorgt u ervoor dat u in control bent over een onderwerp dat voorheen wellicht niet direct bij uw dagelijks bestuur hoorde? Deze bijeenkomst richt zich dan ook op deze steeds groter wordende verantwoordelijkheid. Wat komt er allemaal op u af? Wat wordt de impact van komende Europese wetgeving, zoals de NIS2, DORA en de Cyber Resilience Act, die de aansprakelijkheden van bestuurders verder vergroten? We zien ook dat in de recente update van de Corporate Governance Code digitale weerbaarheid en de rol van de bestuurder en commissaris een belangrijke plaats heeft gekregen.

Wat willen we bespreken met u?

Tijdens deze bijeenkomst wordt de rode draad uit de Europese wetgeving belicht en bespreken we hoe u als bestuurder hiermee kunt omgaan. We gaan met u in op de praktische implicaties van deze ontwikkelingen voor uw werk en bespreken gezamenlijk wat een bestuurder en andere betrokkenen in de organisatie, maar ook overheid, beroeps- en belangenverenigingen en kennisinstellingen, kunnen doen ter voorbereiding op deze veranderingen. Ook vertellen we u meer over de verslaggevingsstandaard van NOREA. Deze standaard biedt een handvat voor bestuurders om bestuurlijke verantwoordelijkheid af te leggen voor IT-beheer. We bieden u tools en handreikingen die u als bestuurder en andere betrokkenen in de organisatie kunnen ondersteunen bij het borgen van digitale weerbaarheid.

Aanmelden

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lisanne van Helten, projectsecretaris van de OTC, via info@onlinetrustcoalitie.nl of Lisanne.vanhelten@ecp.nl

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Online Trust Coalitie en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NOREA (Nederlandse Orde van Register en EDP-Auditors.

01-11-2023 15:30 - 18:00 VNO-NCW, Den Haag aanmelden
  • Online Trust Coalitie

    De Online Trust Coalitie is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het voormalige publiek-private samenwerkingsproject Partnering Trust. Het Part... + Meer over Online Trust Coalitie