ECP Deelnemersspecial: Deepfake technologie, wanneer nep niet meer te onderscheiden is van echt

Datum: dinsdag 22 juni
Vorm: webinar

Bart Schermer (Considerati), Prof dr Catholijn Jonker (TU Delft), Bart van der Sloot (Tilburg Institute for Law, Technology and Society TILT) en Esther Mieremet (ECP) gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en risico’s van Deepfake.

De naam Deepfake is een verzamelnaam van de software die onder artificiële intelligentie valt. Een combinatie van “deep learning” en “fake”. Met deze software worden beelden en geluiden gemaakt of gemanipuleerd. Door de toenemende bezorgdheid over mogelijke gevaren en risico’s van nepvideo’s- en foto’s, is er steeds meer behoefte om de integriteit van bronnen aan te tonen. Ook speelt bewustwording een grote rol. Men moet zich realiseren dat niet elke foto of video echt is. Maar zijn er ook goede kanten aan het gebruik van Deepfaketechnologie? Welke rol spelen platforms hierbij? En wat betekent dit voor het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting? Zijn er mogelijkheden om het gebruik van Deepfake wettelijk te reguleren en hoever kan de technologie zich nog ontwikkelen?

Kijk hier het webinar terug:

Samenvatting

In de discussie kwam naar voren dat een grote meerderheid van de kijkers van mening is dat deepfake technologie niet verboden zou moeten worden. In plaats daarvan moeten we gezamenlijk de discussie aangaan over hoe deepfake op een maatschappelijk verantwoorde manier gebruikt kan worden. De technologie is onomkeerbaar en heeft ook zeker positieve toepassingen. Tijdens de discussie kwamen verschillende invalshoeken aan bod o.a. de  juridische kant van verbieden van deepfake en probleem van handhaving. Ook het duurzaamheidsaspect werd bediscussieerd en bijvoorbeeld het werken met een keurmerk waardoor je als consument weet dat een bepaalde app deepfake op een positieve manier gebruikt. Een filter over je foto is ook deepfake, maar kan geen kwaad, een foto plakken op een naaktlichaam zodat je denkt dat het die persoon is, is een ander verhaal. Gebruik van de technologie was meer de discussie dan de technologie zelf. Ook werd besproken dat in opleidingen ook aandacht is voor impact van ontwikkelingen op de maatschappij en de mens. Een interessante discussie die vraagt om een vervolg. ECP is bezig een werkgroep te formeren. Hierover zullen we op een later moment berichten.

Sprekers tijdens dit webinar

Bart Schermer

Bart Schermer is partner bij Considerati. Hij adviseert multinationals en overheden over uiteenlopende privacyonderwerpen. Bart op de privacyaspecten van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor wetshandhavingsdoeleinden.

Naast zijn werk bij Considerati is Bart universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid (onderzoeksgroep eLaw) en fellow bij het E.M. Meijers Instituut. Daarnaast is hij lid van de Cybercrime expertgroep voor het gerechtshof Den Haag en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (Commissie mensenrechten).

Catholijn Jonker

Prof. dr. Catholijn Jonker is professor in Artificial Intelligence aan de TU Delft en Universiteit Leiden. Ze is voorzitter van de IFAAMAS, bestuurslid van EurAI, lid van de Academia Europaea, voorzitter van het ICT Platform of the Netherlands, lid van de Royal Holland Society of Sciences and Humanities. Ze heeft een subsidie ontvangen vanuit NWO VICI voor haar onderzoek naar beslissingsondersteunende systemen en een subsidie van NWO Zwaartekracht voor haar onderzoek naar “Hybrid Intelligence.

Bart van der Sloot

Bart van der Sloot specialiseert zich op het gebied van Privacy en Big Data. Ook publiceert hij regelmatig over de aansprakelijkheid van internet intermediairs, gegevensbescherming en internetregulering. Bart heeft filosofie (BA; Ma) en recht (BA; MA) gestudeerd in Nederland en Italië en heeft tevens met succes het Honoursprogramma van de Radboud Universiteit afgerond. Hij werkt aan het Tilburg Institute for Law, Technology and society.

Esther Mieremet

Esther Mieremet is privacy adviseur en projectadviseur bij ECP en o.a. verantwoordelijk voor de e-privacy werkgroep en veilig internetten. Geïnteresseerd in privacy en alles wat met veilig internetten te maken heeft. Samenwerken tussen private en publieke organisaties is iets waar Esther blij van wordt.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig
  • Privacy Label

    Privacy Label is een initiatief ontstaan vanuit de ECP-werkgroep Privacy in de praktijk. Daar is enkele jaren geleden een start gemaakt met het ontwikkelen van iconen om inzichtelijk te maken hoe bedrijven met persoonsgegevens omg... + Meer over Privacy Label