Conferentie Waardengedreven Dialogen - Anonimiteit & Zichtbaarheid online

In hoeverre beïnvloeden online anonimiteit en zichtbaarheid onze interacties en hebben ze effect op onze democratische waarden? Dit zijn steeds vaker gestelde vragen in zowel de media als de politiek. Welke rol kunnen technologieën voor online zichtbaarheid en anonimiteit innemen in het tegengaan van eventuele bedreigingen voor onze democratie? En hoe verhouden deze technologieën zich tot fundamentele waarden zoals privacy en zelfbeschikking?

Op donderdag 15 februari vindt de ‘Conferentie Waardengedreven Dialogen – Anonimiteit & Zichtbaarheid online’ plaats van 11.45 – 17.00 uur in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag.

Tijdens de conferentie gaan we in op de dialogen die zijn gevoerd in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze dialogen hebben plaatsgevonden met de Aanpak Begeleidingsethiek van ECP bij Meta, Pol.is en Hallo IJburg. Er is gekeken naar de inzet van verschillende technologieën voor anonimiteit en zichtbaarheid van de identiteit van gebruikers en de effecten daarvan. De resultaten en handelingsperspectieven uit de dialogen passeren de revue en we gaan met elkaar in breder verband in gesprek.

Meld u alvast aan en zet de datum in uw agenda.

Voorlopig programma

11.45 uur Inloop met lunch
12.30 uur Welkom door dagvoorzitter

Marjolijn Bonthuis – Programmadirecteur – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

12.35 uur De Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en anonimiteit & zichtbaarheid online

Désirée Geerts – MT-lid Digitale Samenleving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12.45 uur Anonimiteit & zichtbaarheid online en beleid

Dorothy Adobea – Senior Beleidsmedewerker Online Desinformatie – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.00 uur Anonimiteit & zichtbaarheid online in context: de Aanpak Begeleidingsethiek

Daniël Tijink – Programmamanager Ethiek en Digitalisering, MT-lid Ethiek en Strategie, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

13.25 uur De casussen: interviews met betrokkenen
14.05 uur Pauze
14.20 uur Doe de doe-dialoog

Daniël Tijink

14.35 uur De resultaten van de casussen: effecten, waarden en handelingsopties

Edwin Borst – Moderator Aanpak Begeleidingsethiek, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

15.05 uur Panelgesprek
15.45 uur Afsluiting
15.50 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde bijeenkomst

Duurzaamheid

 AFMELDEN

Bijeenkomsten van ECP zijn gratis toegankelijk, maar zeker niet zonder kosten. Bij aanmelding rekenen we op uw komst. Daarnaast gaan wij bewust om met de inkoop van middelen en catering om zo foodwaste te voorkomen. Indien u onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om u via bovenstaande knop af te melden.

15-02-2024 11:45 - 17:00 Koninklijke Schouwburg, Den Haag aanmelden

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek
  • Aanpak begeleidingsethiek

    Digitalisering en nieuwe technologieën zoals big data, artificial intelligence, robotica en cloud computing roepen ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Kunnen we o... + Meer over Aanpak begeleidingsethiek