Nieuwe kijk op privacy biedt businesskansen

17/07/2019

Verslag eerste Community of Practitioners-bijeenkomst

Op de zonnige dinsdag 2 juli kwam voor het eerst de Community of Practitioners bij elkaar in Bleyenberg, Den Haag.

Na de aftrap van Marc van Lieshout (TNO,PILab) werd aan de hand van stellingen gediscussieerd over privacy. Sophie Emmert (onderzoeker TNO/PI.lab) gaf de deelnemers aan de hand van de stellingen de gelegenheid zich te presenteren.

Organisaties weten dat ze AVG compliant moeten zijn en we willen deze partijen graag een stapje verder brengen. Hoe kan privacy voor je werken? Doel van deze eerste  bijeenkomst was om de aanbieders van verschillende privacy tools te koppelen aan de vragende partijen die privacy als innovatiekans willen inzetten.

Hoe kan je onderscheidend zijn in jouw markt als je transparant bent en hoe kan je door opnieuw naar je eigen organisatie te kijken misschien wel effectiever, effici├źnter en/of innovatiever werken?

Het kansenkompas, het respect4U kader en daarna het privacy propositie huis zijn 3 methodieken die je als organisatie kunt gebruiken om te verkennen in welke richting je zou kunnen bewegen om privacy in te zetten. In samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving heeft PI.lab/TNO deze methodieken vorm gegeven in een website. Ook de tools die je hierbij kan gebruiken zijn verzamelend en geclusterd.

Verschillende organisaties uit verschillende sectoren hebben tijdens de 3 workshops van begin dit jaar deze verkenning ervaren.

Rene Stolp (RDC) vertelt over zijn ervaring met deze workshops en hoe in zijn organisatie het privacy vraagstuk steeds belangrijker werd. Een voorbeeld uit de praktijk.

Behalve overheid (verschillende ministeries), waren onder andere organisaties vanuit ICT en bancaire sector, bedrijven die adviseren over privacy-issues, die betaaldiensten aanbieden en branchevereniging DDMA.

Door de praktijkcase van Viacryp werd uitvoerig gediscussieerd. Hoe kan je door pseudonimiseren data gebruiken en conclusies trekken uit gedrag van personen zonder dat je de privacy-rechten schendt. Hoe werkt dat in de praktijk?

De privacylabels (ontwikkeld door Privacycompany en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving) werden ook gepresenteerd; hoe zou dit je als organisatie kunnen ondersteunen in je transparantie en hoe kan dat innovatie bevorderen?

Door het open karakter en de vraag aan de deelnemers welke behoefte zij hebben om als community vaker bij elkaar te komen, geeft deze eerste bijeenkomst mooie input voor de volgende bijeenkomst.

We zullen jullie hierover informeren.

Presentatie Privacy als innovatiekans – eerste Community of Practitioners-bijeenkomst 2 juli 2019

www.privacy-platform.nl is de website waarin de informatie te vinden is. We horen graag welke informatie of welke tools missen zodat we de vragende en aanbiedende partijen mooi kunnen samenbrengen.Terug naar actueel