22-04-2021

Aanpak begeleidingsethiek binnen de NL AIC

Vorige week woensdag 14 april heeft de eerste sessie begeleidingsethiek plaats gevonden binnen de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Binnen het toepassingsgebied zorg organiseerde de werkgroep patiënt en burger, voorgezeten door de Patiëntenfederatie, deze sessie over de case U-prevent. 

U-prevent is een interactief rekenmodel waarmee bepaald kan worden welke medicijnen voor hart- en vaatziekten het beste werken bij welke patiënten. Ook kan het model berekenen hoe groot de kans is dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt. In de sessie waren zowel zorgprofessionals, technici, als patiënten aanwezig. De belangrijkste waarden die benoemd werden tijdens de sessie waren de kwaliteit van zorg, de autonomie van de patiënt, en de kwaliteit van leven. Op al die drie terreinen zijn veel interessante handelingsopties gegenereerd door de deelnemers, zowel voor de techniek van U-prevent, als de omgeving van het ziekenhuis en het gedrag van patiënten en zorgprofessionals.

De aanpak begeleidingsethiek is een instrument dat vanuit de bouwsteen Mensgerichte AI binnen de NL AIC wordt aangeboden. Andere bouwstenen hebben andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld sectorspecifieke cursussen AI vanuit de bouwsteen over Human Capital. Vanuit ethiek heeft de bouwsteen Mensgerichte AI twee aandachtsgebieden. Het eerste aandachtsgebied gaat over het gebruik van ethiek binnen organisaties en binnen netwerken. Hoe gaan organisaties om met ethiek, welke governance zetten ze op, en wat werkt waar? Het tweede aandachtsgebied gaat om ethiek in de praktijk: het gebruik van de aanpak begeleidingsethiek binnen de toepassingsgebieden en regio’s van de NL AIC. De aanpak sluit goed aan bij het constructieve én participatieve karakter die beschreven staat in het manifest van de bouwsteen Mensgerichte AI.

Digitalisering en ethiek

Technologische ontwikkelingen vinden steeds meer hun plaats in de maatschappij, waardoor we de (soms verstrekkende) gevolgen aan den lijve ondervinden. Dat roept bij veel mensen vragen en zelfs angstbeelden op. Is de mens de machi... + Meer over Digitalisering en ethiek

Betrokken ECP'ers

Daniël Tijink