30-05-2018

Zorg en privacy tijdens het Jaarcongres ECP

Deze dagen beheerst de AVG het nieuws over privacy. Organisaties vragen zich af of ze voldoen aan de wetgeving. Toch is dat niet alles. Tijdens het Jaarcongres ECP in 2017 presenteerde een breed samengestelde werkgroep ‘Zorg & ICT’ een medisch-ethisch model, dat aangevuld werd met een privacy component. Zo is het mogelijk om een discussie te voeren over de effecten van nieuwe ICT-toepassingen op zorg én op privacy. Soms is er spanning tussen die twee en moet er een afweging worden gemaakt welk belang het zwaarst weegt. En waar zitten oplossingsmogelijkheden? Bij privacy by design of zorg by design? Bij de manier van gebruik in de organisatie; bij betere voorlichting? In het afgelopen jaar zijn het model en de oplossingsrichtingen gebruikt voor een aantal concrete zorgtoepassingen zoals het patiëntenportaal. Dit op basis van patiëntenportalen uit verschillende sectoren: jeugdzorg, GGZ, gehandicapten en een ruime groep experts. Tijdens het Jaarcongres ECP op 15 november 2018 hoort u over de ervaringen. Meer informatie over het Jaarcongres ECP vindt u op onze Jaarcongres-pagina.