04-03-2016

“Zonder eSkills ben je kansloos op de arbeidsmarkt” Get Online Week 2016 van start

Netelenbos wil door bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid intensief met elkaar te laten samenwerken de beroepsbevolking blijvend bijscholen. “Met campagnes als de Get Online Week en eSkills for Jobs, maar ook de nieuwe Digitale Hulplijnen slaan we de handen ineen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en concreet te helpen hun e-vaardigheden op niveau te houden. Tineke Netelenbos overhandigde vanmiddag de campagneadvertentie DigitaalHulpplein.nl die in week van 14 maart verschijnt in Nederlandse huis-aan-huis-bladen waarmee 3 miljoen huishoudens worden bereikt.   

eSkills essentieel

Cijfers van de EU maken duidelijk dat minimaal 100 miljoen EU-inwoners onvoldoende digitaal vaardig zijn en daardoor buitengesloten worden van de digitale maatschappij en nauwelijks kans hebben op werk of een baan. Ook voor de Nederlandse economie is het noodzakelijk dat mensen de juiste digitale vaardigheden (eSkills) ontwikkelen. Tineke Netelenbos: “Digitale vaardigheden zijn essentieel voor werk, maar ook voor communicatie met de overheid die steeds digitaler communiceert. Kijk naar de belastingdienst, maar ook wanneer je iets wil van gemeentelijke of provinciale overheden moet je dat digitaal regelen en kennis hebben van ICT en internet.” Het krijgen van een baan en het functioneren in een baan kan volgens de Digital Champion ook onmogelijk zonder digitale vaardigheden: “Zonder eSkills ben je kansloos op de arbeidsmarkt. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Laaggeschoold werk bestaat straks niet meer. Bij iedere baan heb je internet en ICT nodig.”

Get Online Week 2016 & Digitaal Hulpplein

Tijdens de 7e editie van de Europese Get Online Week van 14 t/m 20 maart zijn er in 24 Europese landen honderden activiteiten en campagnes om inwoners wakker te schudden en te ondersteunen bij het verkrijgen van meer digitale vaardigheden. In Nederland biedt het Digitaal Hulpplein 500 oefenlocaties met gratis inloopspreekuren, cursussen maar ook de hulplijn, te bereiken via het gratis nummer 0800 023 4444. Om te toetsen hoe het staat met je digitale skills kun je de digimeter invullen. In de week van 14 maart verschijnt in alle huis-aan-huis-bladen in Nederland de advertentie van het Digitaal Hulpplein.

Het Digitaal Hulpplein is een initiatief van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, Digivaardig & Digiveilig, Computerwijk, Digisterker, de Digitale Steden Agenda, Koninklijke Bibliotheek, SeniorWeb, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het Digitaal Hulpplein is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische zaken.  Meer informatie op www.digitaalhulpplein.nl.