Jolanda Bakker

Jolanda Bakker heeft een passie voor het verbinden en ontwikkelen van mensen en organisaties.

Duurzame organisaties beginnen bij gezonde, professionele en blije medewerkers. Bij al haar werkzaamheden staat het investeren in human capital – het investeren in kennis, talent, ervaring en waardering – centraal. Van talentprogramma’s tot het ontwikkelen van (online) lesprogramma’s

Als zelfstandige heeft zij diverse human capital-projecten en vitaliteitsprogramma’s opgezet voor verschillende bedrijven. Het werken met gepassioneerde professionals en met elkaar een doel bereiken is een mooie kroon op haar werk en een boost voor haar drive en commitment. Werken betekent voor Jolanda de mogelijkheid om uitdagingen aan te gaan, zichzelf te ontwikkelen en creatieve grenzen te verleggen. Hierbij staan betrokkenheid, contact met mensen en plezier centraal.

Vanuit de bouwsteen Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) werkt Jolanda aan de uitdagingen op het gebied van human capital voor de toepassingsgebieden gezondheid & zorg, energietransitie & duurzaamheid, landbouw & voedsel, onderwijs, de creatieve industrie en logistiek/maritiem. Concreet betekent dit het coördineren en mede uitvoering geven aan het plan van NL AIC om te investeren in het versneld beschikbaar stellen van kennis van Artificiële Intelligentie (AI) via kosteloze awareness trainingen, cursussen en opleidingen. Dit om zoveel mogelijk mensen op verschillende lagen in de arbeidsmarkt in aanraking te brengen met AI, waarbij de focus ligt op het kenbaar maken van AI, bewust maken van de kansen en mogelijkheden van AI én het bieden van concrete handvatten om AI in de praktijk te brengen binnen de desbetreffende sectoren. Jolanda is hierbij coördinator, aanjager en verbinder.

Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie (of AI, Artificial Intelligence) is geen futuristische revolutie die ons ineens overkomt. Jaren geleden is deze ontwikkeling onze samenleving al binnengekomen. Beetje bij beetje zal het een grotere rol ga... + Meer over Artificial Intelligence