Jolanda Bakker

Jolanda Bakker heeft een passie voor het verbinden en ontwikkelen van mensen en organisaties. Dit komt dan ook in al haar werkomgevingen terug, altijd weet ze mensen te enthousiasmeren de beste versie van zichzelf in te zetten om met elkaar meer (werk)geluk te creëren.

Het werken met gepassioneerde professionals en met elkaar een doel bereiken is een mooie kroon op haar werk en een boost voor haar drive en commitment. Werken betekent voor Jolanda de mogelijkheid om uitdagingen aan te gaan, zichzelf te ontwikkelen en creatieve grenzen te verleggen. Hierbij staan betrokkenheid, contact met mensen en plezier centraal.

Vanuit de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) werkt Jolanda aan de uitdagingen op het gebied van human capital voor de toepassingsgebieden gezondheid & zorg, energietransitie & duurzaamheid en landbouw & voedsel. Concreet betekent dit coördineren en mede uitvoering geven aan het plan van NL AIC om te investeren in het versneld beschikbaar stellen van kennis via cursussen en opleidingen. Dit om zoveel mogelijk mensen op verschillende lagen in de arbeidsmarkt in aanraking te brengen met AI, waarbij de focus ligt op het kenbaar maken van AI, bewust maken van de kansen en mogelijkheden van AI én het bieden van concrete handvatten om AI in de praktijk te brengen binnen de desbetreffende sectoren.

Betrokken projecten