16-04-2012

WEF waardeert ICT-gebruik Nederland hoger dan in 2011

Nederland haalt nu een zesde plaats op de Networked Readiness Index, de ranglijst die jaarlijks wordt opgesteld door het World Economic Forum (WEF). Dat kijkt daarbij hoe economieën ICT inzetten om wereldwijd te kun¬nen concurreren. Maar omdat de technologie verandert, wor¬den de criteria van de index eens in de zoveel tijd aangepast. Ditmaal is meer nadruk komen te liggen op hoe ICT gebruikt wordt om verbindingen te leggen tussen personen onderling, of tussen het publiek en organisa¬ties. Vorig jaar, toen de criteria dus licht anders lagen, scoorde Nederland nog een elfde plaats op de ranglijst. De top drie wordt tra-ditioneel aangevoerd door Zweden, ditmaal vóór Singapore, en Finland.
 

Over Nederland zegt men onder andere het volgende:
“Nederland levert een sterke prestatie in 2011 ten opzichte van 2010. Enige zwakke punt is de betaalbaarheid van ICT producten (47e). Nederland beschikt over ’s werelds hoogste breedband penetratiegraad. De penetratiegraad van internet (met 40 abonnementen per 100 bevolking) is het op een na hoogste percentage van computereigendom (92 procent van de huishoudens) ter wereld, en het op twee na hoogste percentage van mensen die internet gebruiken (90,1 procent. Bijna de helft van de beroepsbevolking is werkzaam in kennisintensieve banen in de economie en heeft talent voor ICT-innovatie, zoals blijkt uit de vijfde hoogste cijfer van ICT-gerelateerde octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking.”
 

Zie ook http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf