Veilig communiceren is zorgen voor elkaar

Het lukt nog lang niet altijd om veilig te communiceren. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals niet weten hoe, tijdsdruk of niet meewerkende techniek. Omdat veel zorginstellingen hiermee worstelen, ontwikkelde het programma Informatieveilig gedrag in de zorg een toolkit.

De toolkit is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen. Zij bundelden hun ervaringen, kennis en expertise. De toolkit bestaat uit de middelen; implementatieroutekaart, voorbeeld werkwijze veilig communiceren, presentatietemplate en animatievideo. De toolkit helpt om veilig communiceren efficiënt in te richten én te borgen. Met als belangrijkste boodschap: veilig communiceren is zorgen voor elkaar.

“De inzet van een werkgroep is een impactvol instrument om in een korte tijd een bruikbaar resultaat op te leveren. We benutten ervaringskennis vanuit verschillende achtergronden en maken sámen een praktische oplossing voor een gemeenschappelijk probleem,” aldus Mariët de Waal – Rutten, implementatiedeskundige programma Informatieveilig gedrag zorg.

Met elkaar op zoek naar een werkbare oplossing

Aan de werkgroep hebben 14 ervaringsdeskundigen deelgenomen: een patiënt, projectleider, functionaris gegevensbescherming, CISO, DPO, privacy officer en kwaliteitsadviseur. Zij zijn werkzaam binnen verschillende zorgsectoren. De werkwijze is gebaseerd op de werkgroep methodiek van de Vliegwielcoalitie.

“We nemen deel aan de werkgroep ‘veilig communiceren’, omdat we een zinvolle bijdrage willen leveren aan het bevorderen van informatieveilig gedrag in de zorgsector. Veel zorginstellingen stuiten op dezelfde uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. In plaats van steeds zelf op zoek te gaan naar een werkbare oplossing, doen we dat nu met elkaar. Dit bespaart niet alleen tijd, maar leidt ook tot waardevolle relaties.” Gerry van Tol, coördinator Informatie Beveiliging bij Libra Revalidatie & Audiologie en Marja Bakker, projectleider ICT bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ).

De toolkit helpt organisaties om de juiste interventies te kiezen. Net als in de wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag‘ starten we met een analyse van de oorzaken van niet veilig communiceren. Om vervolgens tips te geven over hoe je slim de juiste acties in gang kan zetten. Zodat we de informatieveiligheid met zo min mogelijk inspanningen vergroten.

“We hadden vanuit het programma al de ‘Wegwijzer’ die zorginstellingen helpt medewerkers niet alleen bewust te maken van privacy en cybersecurity risico’s, maar ook handreikingen biedt hoe hun gedrag ‘veiliger’ te maken. De wegwijzer is een generieke aanpak. Uit het veld was daarnaast behoefte aan concretere handreikingen voor veel voorkomend risico-gedrag. Het programma heeft daarop ingespeeld en heeft met het veld een aanpak en tools ontwikkeld voor veilig communiceren. Die aanpak en tools worden in oktober – de internationale maand van de cybersecurity – gelanceerd.” Lies van Gennip, projectleider programma Informatieveilig gedrag zorg.

__

De toolkit Veilig communiceren is een uitgave van het programma Informatieveilig gedrag in de zorg. Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg wordt uitgevoerd door stichting ECP | Platform voor de Informatiesamenleving in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN zijn bij het programma betrokken.

Digitalisering in de zorg

Zorg is misschien wel de belangrijkste sector van Nederland. Zorg gaat over mensen. Zorg speelt in ieders leven een belangrijke rol, van geboortezorg tot ouderenzorg, van de zorg voor onze kinderen, onszelf en voor onze ouders. Zo... + Meer over Digitalisering in de zorg