29-11-2019

Van online geweld naar digitaal respect

21 november vond het Safer Internet Forum plaats. Voortbouwend op de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen, is het Safer Internet Forum (SIF) een jaarlijkse internationale conferentie die wordt georganiseerd in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF). Dit eendaagse evenement brengt een multi-stakeholderbenadering bij elkaar om jongeren, vertegenwoordigers van ouders en leraren, beleidsmakers uit de industrie en overheid, technologische en bewustmakingsdeskundigen en politieke, educatieve en sociale leiders uit Europa en daarbuiten samen te brengen. 

De 2019-editie van SIF onderzocht het onderwerp online geweld en de verschillende vormen ervan, en hoe digitaal respect kan dienen als een tegengif voor dit fenomeen. Deze focus kwam overeen met de #DigitalRespect4Her-campagne van de Europese Commissie die eerder in 2019 werd gelanceerd. Deze campagne heeft als doel het bewustzijn van gendergerelateerd geweld bij meisjes en jonge vrouwen op internet te vergroten en een inclusieve en respectvolle online cultuur voor alle EU-burgers te bevorderen – een prioriteit voor de Europese Commissie. Vooral kinderen en jongeren moeten zich veilig en gerespecteerd voelen online. Daarnaast moeten ze allemaal de kans hebben om actieve publieke deelnemers in het digitale leven te zijn. Keynotespreker Thordis Elva, schrijver, spreker en journalist, benadrukte hoe belangrijk het is dat er opgetreden wordt tegen online haat, in plaats van dat meisjes en vrouwen hun (online) wereld verkleinen uit angst voor haat. “Boys will be judged by their actions, just like girls.”

 

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Durinck