29-06-2023

Van ECP.NL naar hét Platform voor de InformatieSamenleving

In 1998 werd ECP | Platform voor de InformatieSamenleving opgericht door onder andere VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken. Op dat moment was er behoefte aan een nationale denktank om afspraken te maken rondom technische standaarden voor elektronisch zakendoen. De naam die het platform destijds kreeg was Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL).

Toen ECP.NL 10 jaar bestond kwam het platform bijeen met EPN | Platform voor de informatiesamenleving om over een fusie te praten. Beide organisaties werkten al regelmatig samen, onder andere met TNO aan het Jaarboek ICT en Samenleving 2008-2009.

Begin 2009 kwamen ECP.NL en EPN officieel samen als ECP-EPN. Doel van het nieuwe platform was het stimuleren van de ontwikkeling van Nederland als informatiemaatschappij en het aanjagen van het debat over de betekenis van informatietechnologie voor de samenleving.

Directeur Arie van Bellen en adjunct-directeur Tom van der Maas spraken destijds op het kantoor van ECP-EPN met Computable over de fusie. “Al jaren spraken we met elkaar en organiseerden we samen evenementen. ECP.NL, dat in de beginjaren met uitvoering bezig was – standaarden -, kreeg ook steeds meer belangstelling voor beleidsvragen waar EPN zich op richtte.”

Gezamenlijk vertegenwoordigden ze honderdzestig partijen uit alle segmenten van de samenleving: overheden, gebruikers, bedrijven, koepels (VNO-NCW, Consumentenbond) en kenniscentra (universiteiten, TNO). “Wij zijn de enige club die voor verbinding zorgt, omdat mensen ons vertrouwen. We beschikken over een goed netwerk en over veel goodwill. Dat stijgt boven alle belangen uit,” aldus Arie van Bellen.

De naam ECP-EPN die uit de fusie naar voren kwam werd zo bedacht om de merkwaarde van beide organisaties te behouden vertelde van der Maas. “Dat lukt met de nieuwe naam, ook zonder een naamwijzigingscampagne.”

Door de jaren heen verbreedde de functie van ECP-EPN en veranderde ook de naam, zonder naamwijzigingscampagne, in ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. ECP is na 25 jaar nog steeds hét platform waar vanuit de kern van ECP én alle projecten gekeken word naar de ontwikkeling van technologie en de maatschappelijke betekenis van digitalisering.

25 jaar ECP

ECP bestaat 25 jaar, reden voor een stap terug in het digitale tijdperk! De komende maanden staan we stil bij belangrijke digitale gebeurtenissen en trends van de afgelopen kwarteeuw. Dit doen we door in gesprek te gaa... + Meer over 25 jaar ECP