02-08-2017

TNO neemt MKB'ers aan de hand voor de implementatie van de AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verandering in de Europese wetgeving stelt bedrijven voor een nieuwe uitdaging rond de omgang met persoonsgegevens. Alle bedrijven in Europa die persoonlijke data verwerken moeten wettelijk gaan voldoen aan de nieuwe eisen. TNO heeft gemerkt dat er veel vragen rijzen bij bedrijven die met persoonsgegevens werken over hoe zij moeten reageren op deze wetgeving. Het pakket aan eisen en nieuwe regels is aanzienlijk en vaak lastig te doorgronden. De AVG roept bedrijven op om verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens, onder dreiging van forse sancties. In de laatste jaren heeft TNO veel kennis opgebouwd over manieren waarop bedrijven en overheden de AVG kunnen implementeren en hier ook profijt van kunnen hebben. Hiervoor hebben zij het RESPECT4U privacyraamwerk ontwikkeld. Dit raamwerk geeft op een begrijpelijke manier weer welke eisen de AVG aan organisaties stelt en welke middelen er zijn om hieraan tegemoet te komen. Eén van die middelen is het inrichten van een Privacy Dashboard via welke organisaties hun relatie met personen over wie zij gegevens verzamelen (‘betrokkenen’) kunnen onderhouden en services kunnen bieden. Daarbij worden vragen behandeld als:

  • Hoe zorgt u voor een verantwoordelijke omgang met persoonsgegevens?
  • Hoe kunt u transparantie bieden over dataprocessen richting betrokkenen?
  • Op welke manier kunt u betrokkenen hun rechten laten uitoefenen?

Wilt u graag antwoorden op deze vragen in uw organisatie? TNO zet graag samen met u een belangrijke stap voor uw bedrijf in het voorbereiden van uw dataprocessen op de AVG. Dit doen zij o.a. aan de hand van casussen uit uw praktijk en die van enkele andere MKB-partijen. Dit leidt voor u tot een plan voor (verbetering van) verantwoorde omgang met persoonsgegevens en een eerste- of volgende stap in AVG-gereedheid. Zij bieden daarvoor handreikingen en waar mogelijk concrete oplossingsrichtingen. Daarmee laat u tevens richting de autoriteiten zien dat u hier mee bezig bent, wat de kans op sancties verkleint. Geïnteresseerd geworden? Voor aanvullende informatie en de voorwaarden van dit initiatief kunt u voor 21 augustus contact opnemen met Merel Ooms (088 86 62947).