Start van Topsector ICT

In 2014 vond de start van Topsector ICT plaats. Automatisering wordt vaak als een ondersteunend proces gezien, maar de enabling kant werd nog niet (h)erkend als zijnde een losse Topsector, met eigen innoverende kracht als driver in en met andere Topsectoren. Een Topteam werd ingericht met hulp en participatie van ECP. Delen van de Doorbraakprojecten werden hierin geborgd.