Start publiek privaat programma Digivaardig & Digibewust

In 2009 vindt de start plaats van het programma ‘Digivaardig & Digibewust’ bij ECP. Dit publiek private programma kent een Programmaraad met als voorzitter Tineke Netelenbos en enkele werkgroepen die zich richten op specifieke doelgroepen. ECP.NL voert het programmabureau.