Start doorbraakprojecten met ICT van het ministerie van Economische Zaken

Om het ICT-gebruik te vergroten en veelbelovende, innovatieve ICT-toepassingen op te schalen zijn in 2013 de publiek-private Doorbraakprojecten met ICT gestart. Het gaat om innovaties die zich in het klein hebben bewezen maar niet als vanzelf grootschalig worden benut. De aanpak is gericht op het midden- en kleinbedrijf, topsectoren en maatschappelijke sectoren als zorg en onderwijs.