Start Alert Online

Alert Online is een netwerkorganisatie waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen en uitdragen in de cybersecuritymaand (oktober). Alert Online is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De uitvoering is in handen van ECP.