Opstellen criteria veilige webwinkel en overdragen aan Thuiswinkel.org

In 2008 zijn de criteria waar een veilige webwinkel aan moet voldoen overgedragen aan Thuiswinkel.org, die tot een systeem van certificering wil komen van webwinkels. Deze certificering zou op termijn klanten van een webwinkel in meer of mindere mate zekerheid kunnen geven over het veilig webwinkelen. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) stelt op basis van de criteria een veiligheidscan op. De scan geeft de webwinkelier inzicht in de veiligheid van zijn website en biedt hem concrete maatregelen om dit te verbeteren.