Oprichting Platform Ethiek en Digitalisering

Het Platform Ethiek en Digitalisering heeft in 2018 het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de Aanpak Begeleidingsethiek en wordt voorgezeten door Daniël Tijink en professor Peter-Paul Verbeek. Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers op hoog bestuurlijk niveau, vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij houden zich bezig met het breder agenderen en (bestuurlijk) inbedden van ethiek en digitalisering.