Internet of Things

Term is in 1999 bedacht door Kevin Ashton. Het internet der dingen (Engels: Internet of Things, IoT) is het geheel aan apparaten (“dingen”) dat via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staat en daarmee gegevens uitwisselt. Alledaagse voorwerpen fungeren als een entiteit op het internet, kunnen communiceren met personen en met andere objecten en op grond hiervan autonome beslissingen nemen.