Essay Artificial intelligence en mensenrechten

In het essay ‘Artificial intelligence en mensenrechten’, gepubliceerd door ECP, wordt betoogt dat ethische kaders voor een verantwoorde toepassing van Artificial Intelligence en (mensen)rechten niet tegenover elkaar staan, maar juist ten dienste staan aan elkaar.