Code voor e-mailreclame

Op 15 juni 2004 trad de Code Verspreiding Reclame via E-mail in werking. De Stichting Reclame Code had deze code vastgesteld met de Reclame Code Commissie en het College van Beroep als toezichthouders. De code bevatte regels voor het versturen van reclameboodschappen per e-mail. Met de code wilden Nederlandse bedrijven en instellingen laten zien dat zij zich distantiëren van spam. Er mocht geen e-mailreclame naar de consument worden gestuurd als deze daar niet om heeft gevraagd.

De brancheorganisaties die zich met direct marketing bezig houden, DDMA, EMMA-NL en Thuiswinkel.org, hebben onder neutraal voorzitterschap van ECP.NL en in nauwe betrokkenheid met VNO-NCW deze gedragsregels opgesteld. Ook met de Consumentenbond heeft afstemming plaatsgevonden en die heeft de inhoud van de code akkoord bevonden.