Digitale zorg en privacy

In 2017 is de werkgroep Zorg en Privacy opgericht. De werkgroep, die een goede afspiegeling van het relevante werkveld is, stimuleert een dialoog rond digitale implementaties over zorg en privacy. De werkgroep kiest bewust niet voor een dialoog over juridische kaders, maar voor een dialoog aan de hand van praktijkcasussen uit de zorg.