Digitaal Hulpplein.nl

Digitaal hulpplein bood een ingang voor mensen die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen in de digitaliserende samenleving. Diverse organisaties en initiatieven zagen de noodzaak voor een vangnet voor minder digitaal vaardigen. ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, Digivaardig & Digiveilig, Computerwijk, Digisterker, de Digitale Steden Agenda, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, SeniorWeb, Stichting Lezen & Schrijven en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Digitaal Hulpplein.