DigiNotar: de eerste ICT-crisis van Nederland

DigiNotar verzorgde certificaten voor onder andere websites van de overheid. Met deze certificaten kon de veiligheid van een website worden gegarandeerd. Maar toen DigiNotar in 2011 werd gehackt, kwamen veel neppe beveiligingscertificaten in omloop. Ministers Donner en Opstelten moesten door de hack adviseren om geen digitale overheidsdiensten te gebruiken en voorkwamen ternauwernood een wereldwijde blokkade door Internet Explorer (destijds de populairste webbrowser). Buiten Nederland heeft de hack vermoedelijk tot ernstige mensenrechtenschendingen geleid.