AI Impact Assessment overhandigd aan premier Mark Rutte

In juli 2019 vond de driedaagse Dutch AI Trade Mission plaats in Boston, bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Deze missie werd onder andere vergezeld door minister-president Mark Rutte. Mauritz Kop, jurist bij AIRecht en werkgroepdeelnemer AI bij ECP overhandigde tijdens deze bijeenkomst het AI Impact Assessment (AIIA) van ECP aan de minister-president.

Het AIIA biedt handvatten op juridisch, technisch en ethisch vlak zodat AI op een verantwoorde manier ontwikkeld, toegepast en geïmplementeerd kan worden.

Meer weten? Lees het artikel en download de publicatie: Artificial Intelligence Impact Assessment – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving