Addendum bij NTD code

Arda Gerkens van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), Maarten Simon, voorzitter werkgroep Notice & Takedown (NTD) en Arie van Bellen, directeur ECP en voorzitter Platform Internet Veiligheid (PIV) hebben tijdens de Eindejaarssociëteit van ECP een addendum ondertekend waarin staat dat brancheorganisaties van hostingbedrijven en organisaties in de digitale infrastructuur bij een melding van kinderpornografisch materiaal deze binnen 24 uur moeten verwijderen van hun servers. Tegelijkertijd kondigde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan op te treden tegen bedrijven die niet meewerken aan het verwijderen van online kinderporno.