Acceptgirokaart

In 2002 vond de introductie van de gele Euro-acceptgiro plaats. De acceptgiro was een manier waarmee je kon betalen in Nederland. Je kon de acceptgirokaart invullen en opsturen, om een betaling aan iemand te doen. Je vulde verschillende gegevens in, waaronder de naam van degene die het bedrag moest ontvangen, het bankrekeningnummer en het bedrag. In juni 2023 is deze manier van betalingen doen afgeschaft.