28-05-2020

Tijdelijke Tweede Kamer-commissie Digitale Toekomst doet aanbevelingen

Gezien het grote belang van digitalisering in onze samenleving heeft de Tweede Kamer vorig jaar naar aanleiding van een unaniem gesteunde motie een zogenaamde Tijdelijke Commissie geformeerd. Voorzitter is GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg. Met als titel ‘Grip op de digitale transitie’ heeft de commissie haar conclusies en aanbevelingen op 28 mei j.l. naar buiten gebracht.

Aanleiding van de motie (van CDA, VVD en D66) was destijds de enorme impact van allerlei digitale ontwikkelingen op bijna alle beleidsdossiers die de Tweede Kamer behandelt, de versnippering van aandacht voor het thema en de gesignaleerde kennisachterstand van Kamerleden. De tijdelijke commissie heeft tijdens haar werk een adviescommissie geformeerd met vier deskundigen, waar ECP-directeur Arie van Bellen er één van was.

De commissie doet een aantal aanbevelingen aan de Kamer teneinde meer kennis en inzicht te verkrijgen met betrekking tot het onderwerp digitalisering. Het belangrijkste voorstel vraagt om een vaste Kamercommissie voor digitalisering in de Tweede Kamer. Deze commissie zou dan meerdere ministers kunnen aanspreken op digitaliseringsonderwerpen of aspecten daarvan in het door die minister gevoerde beleid. Een dergelijke “brede” commissie is zeldzaam maar doet recht aan de horizontale impact die digitalisering heeft, juist in veel verschillende beleidsterreinen.

Andere voorstellen betreffen een suggestie voor een kennisagenda, een onderzoeksbudget en een adviesrol naar alle andere Kamercommissies. Belangrijk is ook het voorstel voor een rol van de nieuwe commissie in het doen van aanbevelingen voor een coherenter wettelijk kader rond digitalisering en het bijbehorende toezichtsveld.

De kamer zal de voorstellen gaan bespreken en behandelen. Een proces waar met belangstelling naar uitgekeken kan worden! Zie hier het rapport.

Betrokken ECP'ers

Arie van Bellen