09-03-2023

Terugblikken met Arie van Bellen

In het kader van het 25-jarig jubileum van ECP blikken we terug op digitale ontwikkelingen met belangrijke ECP’ers. Deze week spreken we met Arie van Bellen, directeur van ECP.

In 1997 legde Arie van Bellen het fundament voor het platform ECP vanuit de gedachte dat publiek-private samenwerking essentieel is in het digitale domein. Samen met VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken richtte hij dat jaar ECP op. “Toen ECP werd opgericht lag de focus op elektronisch zakendoen.” vertelt hij, “Maar er is in de afgelopen 25 jaar zoveel verbreding en verdieping geweest met oog op de maatschappij. Daar staat ECP ook voor; een betrouwbare en kansrijke digitale samenleving.”

“Onze dossiers veiligheid en vaardigheid zijn 25 jaar lang robuust gebleken. Iedereen voelt ze, niet alleen de tech afdeling, maar ook de burger.”

 

Welke ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft de meeste impact gehad op uw persoonlijke leven?

“De trend van online ontmoetingen! En die ontwikkeling heeft positieve en negatieve aspecten. Online vergaderen heeft gezorgd voor meer bereikbaarheid en betrokkenheid van deelnemers. Daardoor hebben we een hechte club weten op te zetten. Helaas komen fysieke ontmoetingen minder vaak voor, terwijl juist ook die échte ontmoetingen zo belangrijk zijn. Jaarlijks organiseren we het ECP Jaarfestival, een moment waarop we verschillende partijen bij elkaar brengen en tijd maken voor die belangrijke ontmoetingen.”

“Nog steeds krijg ik energie van al de leuke partijen en trouwe deelnemers die ons steunen. Bedrijven willen samen blijven werken op publiek-privaat niveau.”

Welke samenwerking is u het meest bijgebleven?

“Koning Willem-Alexander werd, toen hij nog kroonprins was, lid van de Raad van Advies van ECP. Dat was een van de vele bijzondere samenwerkingen met personen en organisaties waar ECP weer nieuwe contacten door heeft leren kennen.”

25 jaar ECP

ECP bestaat 25 jaar, reden voor een stap terug in het digitale tijdperk! De komende maanden staan we stil bij belangrijke digitale gebeurtenissen en trends van de afgelopen kwarteeuw. Dit doen we door in gesprek te gaa... + Meer over 25 jaar ECP

Betrokken ECP'ers

Arie van Bellen