09-12-2019

Terugblik IGF Berlijn 2019

Van 25 t/m 29 november vond in Berlijn het jaarlijkse Internet Governance Forum (IGF) plaats onder het overkoepelende thema ‘One World. One Net. One Vision’. Een week waarin alle betrokken stakeholders waren bijeengekomen om de meest dringende vraagstukken rondom het gebruik en de ontwikkelingen van het internet te bespreken. Gastland Duitsland had met dit uitstekend georganiseerde IGF een recordaantal van 3679 deelnemers uit 161 landen weten aan te trekken, waaronder veel ontwikkelingslanden en meer dan 120 parlementariërs uit bijna 60 landen. Ook vanuit Nederland was er met meer dan 45 deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven, de technische gemeenschap, NGOs, trainees en jongeren, een brede en diverse vertegenwoordiging aanwezig. Een samenvatting van alle gegevens vindt u hier.

Parlementaire tafelronde

Dit jaar vond voor de eerste keer een tafelronde plaats voor parlementsleden. Een belangrijke groep die de afgelopen jaren nogal afwezig is geweest. Juist voor het vaststellen van wetten en afspraken die betrekking hebben op internet-gerelateerde beleidsonderwerpen die publieke belangen raken, is het noodzakelijk de parlementsleden bij de discussies te betrekken. De parlementaire tafelronde heeft geleid tot een oproep aan alle parlementariërs om in de toekomst deel te nemen aan het mondiale Internet Governance Forum. Ter nagedachtenis aan Jimmy Schulz, voormalig lid van de Duitse Bondsdag die het initiatief heeft genomen tot de deelname van parlementariërs op het IGF2019 en op de eerste dag van de conferentie overleed, werd deze parlementaire oproep naar hem vernoemd. Meer informatie over de Jimmy Schulz Call en de uitkomsten van de tafelronde vindt u hier.

Openingsceremonie

De eerste dag werd geopend door niemand minder dan bondskanselier Angela Merkel en UN secretaris-generaal António Guterres. De UN secretaris-generaal gaf in zijn speech overzicht van de ontwikkelingen en zorgwekkende vraagstukken die van invloed zijn op de technologieën van vandaag. Als voorbeeld besprak António Guterres het gegeven dat vandaag de dag niet alleen fysieke muren worden gebouwd om mensen van elkaar te scheiden, maar dat de digitale kloof wereldwijd gezien zich lijkt te verdiepen doordat in toenemende mate ook virtuele muren op het internet opgericht worden. Hij bepleitte dan ook een intensievere samenwerking tussen alle betrokken stakeholdergroepen en zag daarin ook een rol weggelegd voor een versterkt IGF. “Het verbinden van alle mensen in de wereld moet tegen 2030 dan ook onze gezamenlijke prioriteit zijn, niet alleen voor duurzame ontwikkeling, maar ook voor gendergelijkheid”, aldus Guterres. Verder kondigde Guterres de benoeming aan van een speciaal VN-gezant voor Technologie.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel benadrukte vooral de voordelen van het internet en het strategisch belang van de fysieke infrastructuur, maar ging ook in op het vraagstuk van digitale soevereiniteit en digitaal protectionisme. Verwijzend naar de technologische ontwikkelingen herinnert ze ons eraan dat hoewel iets technologisch haalbaar en mogelijk is online, dit niet betekent dat het ethisch wenselijk is. Ook zij onderschreef de noodzaak van meer samenwerking om het internet open, vrij, veilig en stabiel te houden. De bondskanselier ziet het wereldwijde digitale beleidsproces als verschuivend, waardoor er over nieuwe structuren moet worden gedacht die het belang van multilateralisme weer versterken.

Lancering ‘Contract for the Web’

Op de zogenaamde Day 0, een pre-event met tientallen workshops, heeft de World Wide Web Foundation van Tim Berners-Lee het ‘Contract for the Web’ gelanceerd. Het contract bestaat uit negen basisprincipes, voornamelijk gerelateerd aan mensenrechten en inclusie. Het contract beoogd dat iedereen op betrouwbare wijze verbinding kan maken met het internet, de bescherming van gegevens te waarborgen en online haat te verminderen door het versterken van de online community. Het is een wereldwijd plan om het web te beschermen. Tot en met heden hebben al meer dan 160 organisaties het contract onderschreven. Lees hier meer over het contract.

Implementing Internet Standards and Protocols for a Safer Internet

Ook vanuit Nederland werd input geleverd op het IGF, waaronder een tweetal sessies. Wout de Natris van De Natris Consult heeft met assistentie van Marten Porte (student RU Nijmegen) een interactieve sessie georganiseerd waaraan ook parlementariërs deelnamen. Centraal stond de implementatie van internetstandaarden, die indien massaal geïmplementeerd het relevante onderdeel van het internet direct veiliger maakt. Ook heeft hij verschillende gesprekken gevoerd om tot inzichten te komen waarom er sprake is van een gebrekkige inzet van internetstandaarden, maar vooral om te toetsen of de conceptaanbevelingen geconcretiseerd en mogelijke vervolgacties geformuleerd kunnen worden. Deze worden eind januari 2020 gepresenteerd in een eindrapport. Deze werkzaamheden vallen onder een IGF-pilotproject dat onderzoekt in hoeverre het IGF concrete aanbevelingen kan produceren over een complex internet governance-onderwerp, een onderwerp dat de steun heeft van velen in de internetgemeenschap. De werkzaamheden tot en met heden tonen aan dat dit mogelijk is.

Trust, Norms and Freedom in Cyberspace

Carmen Gonsalves van het ministerie van Buitenlandse Zaken was panellid in de sessie over Trust, Norms and Freedom in Cyberspace. Tijdens de sessie werd ingegaan op de vraag hoe cybernorms ingevoerd kunnen worden met behoud van het vrije, open en veilige karakter van het internet.

Donateursbijeenkomst van het IGF

Nederland nam ook deel aan een bijeenkomst van donateurs van het IGF waar een oproep werd gedaan voor meer financiële bijdragen van vooral overheden en bedrijfsleven ter versterking van het IGF-secretariaat. De Nederlandse overheid (ministerie van EZK) draagt als één van de grootste donateurs jaarlijks €100.000 bij aan het IGF voor een periode van 5 jaar (2017-2021). Meer informatie over donaties aan het IGF is hier te vinden.

NL IGF en GFCE Stand

Een belangrijke ontmoetingsplek voor de Nederlandse delegatieleden was ook dit jaar weer de gezamenlijke stand met het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE). De standhouders kregen vele vragen van belangstellenden over zowel het GFCE als het NLIGF te verwerken en de oud-Hollandse ‘tegeltjeswijsheden’ over het internet alsook informatie- en promotiemateriaal van de twee platforms vonden gretig aftrek.

Ontbijtsessie Nederlandse Ambassade in Berlijn

Op woensdag 27 november heeft het NL IGF in samenwerking met Platform Internetstandaarden en de Nederlandse ambassade een ontbijtsessie georganiseerd. Tijdens de sessie werd kennis uitgewisseld over de implementatie van internetstandaarden in Nederland en Duitsland. Duitse en Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen hebben hieraan deelgenomen. Een belangrijk focuspunt was te onderzoeken of de inspanningen op dit gebied gecombineerd kunnen worden.

Nederlands Delegatiediner

Ook dit jaar vond er een Nederlands delegatiediner plaats. Voorafgaand aan het diner zijn wij met de Nederlandse delegatie over de kerstmarkt geslenterd. Het diner vond plaats in de voormalige woning van de borchardt-oprichter Augustus F.W.

Meer verslagen van het IGF 2019

Bekijk hier alle verslagen per dag en sessie.

IGF Katowice 2020

Het Internet Governance Forum wordt in 2020 in Katowice, Zuid-Polen, gehouden. De 15e editie vindt van 2 tot en met 6 november in het International Congress Centre plaats. Lees hier meer.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance

Gerelateerde links

Betrokken ECP'ers

Marjolijn Bonthuis-Krijger