Tom Vreeburg


“Aanbieders en gebruikers van IT-diensten hebben behoefte aan een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over de compliance van de dienst met wet- en regelgeving in brede zin. Als dat niet goed wordt ingevuld komen ze in een onuitwarbare kluwen van eisen, verwachtingen en audits terecht. Nederland heeft de expertise hiervoor in huis en moet hierin zowel in eigen land als in Europa het voortouw nemen.”

Tom Vreeburg is IT-auditor en een onafhankelijk IT risk- en assurance-professional. Hij heeft 40 jaar in de IT-auditpraktijk van een Big 4 firm gewerkt waarvan de laatste 25 jaar als partner. Hij is 6 jaar bestuurslid van NOREA geweest, een van de mede-oprichters van XBRL Nederland en is tegenwoordig nog actief als adviseur van het NOREA-bestuur, voorzitter van de visitatiecommissie IT audit-opleidingen en lid van de Raad van Beroep van NOREA. Hij is daarnaast lid van het bestuur van de Stichting Zeker-OnLine.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Vreeburg spreken tijdens de sessie ‘De overheid en cloudaanbieders: assurance voor iedereen’.