Timo S. Koster


“The status quo is no longer tenable.”

Ambassadeur Timo S. Koster is diplomaat bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ingang van november 2018 is de heer Koster benoemd tot Ambassadeur voor Veiligheidsbeleid & Cyber. Daarvoor was hij sinds 2012 directeur Defensiebeleid en -capaciteiten op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
Na het afronden van zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam is ambassadeur Koster in 1991 toegetreden tot de diplomatieke academie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Zijn eerste benoeming was op de Nederlandse ambassade in Nairobi, Kenia. Terug in Den Haag vanaf 1994 bekleedde hij verschillende functies binnen het ministerie, waaronder een functie als privé-secretaris van de minister van Europese Zaken, voordat hij tussen 1998 en 2001 naar de Nederlandse ambassade in Londen verhuisde, als hoofd van de Economische Dienst.
Ambassadeur Koster werd in 2001 waarnemend directeur Europese integratie bij het ministerie van Economische Zaken, waarna hij als projectdirecteur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaam was. In 2003 werd de heer Koster benoemd tot plaatsvervangend ambassadeur bij de Nederlandse ambassade in Athene, Griekenland. In 2008 verhuisde hij naar Brussel waar hij als Defensieadviseur bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO werkte tot 2012, toen hij de overstap maakte naar de functie van Directeur Defensiebeleid & -capaciteiten bij de Internationale Staf van de NAVO.
Ambassadeur Koster is verbonden aan de Atlantische Raad van Washington DC als niet-ingezetene van het Brent Scowcroft Centre for International Strategy and Security, als Ambassadeur van de NAVO.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Timo S. Koster spreken tijdens de sessie ‘Cybernorms‘.