Sico van der Meer


‘Samenwerken is noodzakelijk voor cyberveiligheid, op eigen houtje redden we het niet.’

Sico van der Meer is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’. Zijn onderzoek richt zich vooral op massavernietigingswapens (nucleaire, chemische en biologische wapens) en digitale wapens. Eerder werkte hij als journalist en als onderzoeker op het gebied van civiel-militaire betrekkingen.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Sico van der Meer spreken tijdens de sessie ‘Cybernorms‘.