Rolf Zeldenrust


Rolf Zeldenrust is een ervaren adviseur op het gebied van publiek innovatiemanagement en inkoop.
Hij werkt bij PIANOo Expertisecentrum Aanbestedingen en heeft daar een specifiek focus op innovatiegericht inkopen. Met de ambitie om de publieke sector te inspireren en ondersteunen om beter het innovatiepotentieel van het bedrijfsleven en kennisinstituten te benutten voor het (efficiënter, effectiever, duurzamer) uitvoeren van publieke taken.
Rolf heeft een achtergrond in internationale economie en strategisch management, en vanwege zijn interesse in digitale innovatie ook kennis opgedaan met AI machine learning principes. Vanuit zijn rol bij PIANOo begeleidt Rolf verschillende praktijkgerichte groepen, waaronder de Buyer Group ‘AI beeldherkenning met drones’.

Rolf is spreker bij de sessie Drones just do it.

‘Als opdrachtgevers op uniforme wijze hun wensen en eisen hanteert, geeft dat een eenduidig beeld en kan de markt er beter op anticiperen en investeren. Binnen de Buyer Group AI beeldherkenning met dro-nes werken we toe naar thema’s om verantwoord digitale innovatie toe te gaan passen. Met een visie kunnen overheden een duidelijk signaal afgeven aan ondernemers. Op die manier dagen overheden de markt uit om met een aanbod te komen dat past bij huidige én toekomstige ambities’.