Pieter van Everdingen


“Met Solid kan iedereen weer de controle krijgen over zijn persoonlijke data”

Social Linked Data (Solid) is een internationaal initiatief met de intentie om een nieuwe, verbeterde versie van het internet te maken. Een versie waarbij de gebruiker de controle heeft over zijn eigen persoonlijke data. Dit in tegenstelling tot het internet van nu, waarbij data mogelijk misbruikt wordt voor verkeerde doeleinden. De grotere visie, die Tim Berners-Lee had met het internet en het ‘web van data’, wordt daarmee stap voor stap werkelijkheid.

Pieter van Everdingen van Platform Linked Data Nederland (PLDN) helpt mee om in Nederland nieuwe lokale initiatieven met linked data en Solid op te starten en om kennis en ervaringen met Linked Data binnen de PLDN-community te delen via evenementen, werksessies en diverse publicaties. Er zijn inmiddels meerdere Solid-sessies geweest in Nederland en het is de doelstelling om de mogelijkheden en het potentieel van Solid bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Op deze manier hopen ze nog meer mensen en organisaties actief te krijgen om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde Solid community. Naast zijn werkzaamheden voor PLDN werkt Pieter ook als Linked Data-adviseur bij projecten die hij bij klanten uitvoert.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Van Everdingen tijdens de sessie Solid uitleggen uit welke componenten Solid bestaat en hoe de Solid Community in Nederland en wereldwijd verder kan worden opgebouwd.