Marieke Duijndam


Landelijk adviseur Werkgeversdiensten bij UWV, met in portefeuille ICT en uitzendbranche. Thema’s waarmee ik mij bezig houd, zijn: in-, door- en uitstroom van personeel, tekorten op de arbeidsmarkt, inclusiviteit en diversiteit, om- en bijscholen van werkzoekenden, al dan niet met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

‘De krapte op de ICT arbeidsmarkt is nog nooit zo heftig geweest; wat kunnen we gezamenlijk hier aan doen om mensen die nu aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan aan een baan in IT te helpen?’

Marieke is spreker bij de sessie: Hoe lossen we het tekort aan ICT’ers op.