Louis Spaninks


“De steeds verder digitaliserende arbeidsmarkt biedt kansen voor iedereen. Samenwerking dwars door sectoren heen is voorwaardelijk voor economische groei en voor leren en ontwikkelen van het individu”

Creativiteit en gezond verstand zijn de belangrijkste kenmerken van Louis Spaninks’ professionele bestaan. Spaninks houdt zich sinds midden jaren tachtig bezig met arbeidsmarktprojecten voor opleidingsfondsen. Vanuit zijn bedrijf Talentis bv (‘Think, Act, Learn!’) werkt hij onder meer als directeur van het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT.

Jaarcongres ECP

Op het jaarcongres zal Louis Spaninks spreken tijdens de sessie ‘Digitalisering verandert ons werk, (hoe) verandert u mee?‘.